Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Leeuwarden

Naam R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Leeuwarden
Opmerkingen over naam genoemd naar het Britse 'League of the Cross'
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Parochie

omvat de parochies Leeuwarden en Huizum

Begindatum 8 maart 1898 (oprichting)
Einddatum 1940 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het alcoholisme in katholieke geest te bestrijden en de christelijke matigheid te bevorderen

Activiteit

'het complex van oorzaken [aanpakken] dat tegenwoordig daartoe [tot het alcoholisme] aanleiding geeft, met name de macht der drinkideeën, der dwingende drinkgewoonten, het wijdvertakte herbergwezen en vooral ook de honger van het reusachtige kapitaal, dat in den drankhandel gestoken is en op alle wijzen aan hooge rente zoekt te komen'. Dit moest gebeuren via onderwijs [wie de jeugd heeft heeft de toekomst] en organisatie. Via verenigingen kon men valse ideeën omtrent drankgebruik bestrijden, 'drinkdwang' doorbreken; de verenigingen moesten het alternatief vormen voor kroegbezoek; de verenigingen moesten ook lokaal actie voeren om het aantal drinkgelegenheden te beperken.

Binnen het Leeuwarder Kruisverbond functioneerde een propagandaclub.

Afdeling van

de Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijdersvereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, opgericht in 1897, gevestigd te Utrecht.

Werkt samen met

de plaatselijke Maria-vereeniging.

Verantwoording gegevens

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 320.

inleiding van J. Schaafsma van de Inventaris der archieven van de drankbestrijdingsorganisaties in de Gemeente Leeuwarden, 64-67.

 

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

Archief

Het archief van het Kruisverbond in het Aartsbisdom Utrecht, afdeling Leeuwarden, 1898-1940 wordt onder toegangsnummer 141 bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden. Voor de 19e eeuw bevat het alleen onder inv. no. 7 de Notulenboeken der ledenvergaderingen, 1898-1905 (de reeks loopt tot 1936).