Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

2584 verenigingen gevonden pagina: 1 2 3 452 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot oprichting van Volkssanatoria voor Borstlijders in Nederland, subcommissie Apeldoorn Apeldoorn 1898 Zieken
Vereeniging tot verzorging van kleine kinderen Leiden 1886 Jeugd 0-6
Vereeniging "Dorkas" Heusden 1871 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot "oprichting en instandhouding van het Kinderziekenhuis te Dordrecht" Dordrecht 1885 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging Armenzorg, te Gouda Gouda 1897 Armen algemeen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend Purmerend 1828 Kraamvrouwen
Société Française de Bienfaisance Amsterdam 1893 Vreemdelingen
Vereeniging tot Werkverschaffing Koudum 1887 Armen algemeen, Werklozen
N.V. 's-Gravenhaagsche Volksgaarkeukens Den Haag 1869 Arbeiders
Vereeniging tot verbetering van Arbeiderswoningen Nijkerk 1866 Arbeiders
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862 Armen algemeen
Vereeniging "Kinderziekenhuis W.A.Scholten" Groningen 1891 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "tot oprichting en instandhouding van de Indische Hulpbank" Den Haag 1883
Vereeniging tot verbetering der arbeiderswoning te Zwolle Zwolle 1860 Arbeiders
Vrouwen-Vereeniging tot bevordering van den zedelijken en stoffelijken welstand der armen Dordrecht 1845 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Liefdadigheid Bergen op Zoom 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot het Weren van Misbruik van Sterken drank Middelburg 1858 Alcoholisten
Vereeniging voor Werkverschaffing Den Haag 1879 Ambachtslieden, Werklozen
Vereeniging "Het Kinderziekenhuis" Arnhem 1881 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889 Weduwen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Sociëteit Momus Maastricht 1839 Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Ouderen
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Vereeniging van jonge meisjes tot het uitreiken van kleedingstukken Tholen 1899 Armen algemeen Meisjes
Ziekenverpleging Veenendaal 1898 Zieken
Zeemanscollegie: "De Vereeniging" Delfzijl 1831 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Genootschap Voor Vrouwen Door Vrouwen Rotterdam 1809 Kraamvrouwen, Weduwen Vrouwen
Vrouwenvereeniging ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen en andere vrouwen Heerde 1899 Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Roermonds genootschap tot leniging van armoede Roermond 1853 Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiën Amsterdam 1894 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vrouwen-vereeniging Oudega 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Het Groene Kruis te Lange Ruige Weide en Waarder Lange Ruige Weide 1900 Zieken
Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand Middelburg 1884 Ouderen
Vrouwenvereeniging Gravenzande, 's- 1899 Zieken Vrouwen
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid Utrecht 1892 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot bevordering van den welstand der arbeidende klasse te Opende Opende 1847 Armen algemeen
Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen te Amsterdam Amsterdam 1894 Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging tot bestrijding der bedelarij te Steenwijk Steenwijk 1893 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot het uitreiken van bloemen en couranten in de ziekenhuizen Utrecht 1896 Zieken
Vereeniging tot verschaffing van arbeid Amerongen 1890 Werklozen
Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek Amsterdam 1881 Zieken Medici
Sociëteit tot onderstand van verminkte militairen der Amsterdamsche landmilitie Amsterdam 1814 Militairen, Zieken
Sint Nicolaas-Vereeniging, De - Winterswijk 1899 Armen algemeen
Studenten-Vereeniging tot Ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen te Amsterdam Amsterdam 1892 Kraamvrouwen Studenten
Vereeniging Charitas Aengwirden 1899 Armen algemeen
Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Middelburg Middelburg 1858 Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging tot opneming van Weezen uit de gemeente Huizen Utrecht 1874 Wezen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Bergum der - Bergum 1894 Arbeiders, Werklozen
Neêrlands Vlag Amsterdam 1899 Militairen
Vereeniging Ziekenzorg Wijk E Rotterdam 1890 Zieken Vrouwen
Wijkzustervereeniging Wijk G Rotterdam 1881 Armen algemeen, Zieken
2584 verenigingen gevonden pagina: 1 2 3 452 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.