Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

2584 verenigingen gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 652 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Amsterdam 1900 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen') Leiden 1889 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israëlietische gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Centrale Vereeniging voor Armenzorg Tiel 1893 neutraal Armen algemeen
Cherath Nashim Meppel 1836 joods Joden, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden) Rotterdam 1802 joods Armen algemeen, Joden
Chewre kadiesje Gemiloet Chasadiem (Pieuze Vereniging tot het verzorgen van doden in overeenstemming met de joodse wet en traditie) Den Haag 1770 joods Joden
Chewre Magziekee Tsedaka Bolsward 1828 joods Joden
Christelijk Armbezoek Tiel 1899 protestants Armen algemeen
Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1860 protestants Alcoholisten
Christelijke Broederkring inzonderheid bedoelende de Afschaffing van sterken drank, afdeling Utrecht Utrecht 1866 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christelijke Jongedochters-vereeniging Lochem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jonge Dochtersvereeniging Herveld/Valburg 1867 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging: Dankt God in alles Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Dient elkander door de liefde" Pernis 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-Vereeniging Hoop der Toekomst Apeldoorn 1893 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Misericordia" Oudshoorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-Vereeniging onder den zinspreuk "Draagt elkanders lasten" Vreeland 1899 protestants Geesteszieken, Wezen Meisjes
Christelijke Jongedochters-vereeniging "Tabitha" Nijmegen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha Haarlem 1882 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Christelijke Jonge-Meisjes-Vereeniging "Wees een Zegen" Dalfsen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijke Meisjes-vereeniging Excelsior Leerdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke meisjes-vereeniging: Hulp en ondersteuning Nijkerk 1899 protestants Armen algemeen, Weduwen Meisjes
Christelijke Meisjes-Vereeniging "Maran-Atha" Deventer 1899 protestants Armen algemeen, Wezen Meisjes
Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo Hoenderloo 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijke Vereeniging Bezaliël Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Vereeniging voor Ziekenverpleging "Het Diaconessenhuis" te Leiden Leiden 1897 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Volksbond Den Haag 1889 protestants Ambachtslieden, Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag Middelburg 1899 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging Domburg 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging onder de kenspreuk Phil. IV:13 Kampen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima" Nieuwveen 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen" Hilversum 1864 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging tot heil der armen Zeist 1870 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging "Wees een Zegen" Kampen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke wijkvereeniging "Buurkerk" tot hulpbetoon bij den kerkelijken dienst in Wijk IV der Nederlandsch Hervormde Gemeente Utrecht 1883 protestants Armen algemeen, Zieken
Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht Utrecht 1895 protestants Zieken
Christelijke Wijkvereniging "Levendaal" Leiden 1873 protestants Zieken
Christelijke Wijkverpleging Rehoboth Delft 1896 protestants Zieken
Christelijke Zusterkring Utrecht 1876 protestants Prostituees Vrouwen
Christelijk-Gereformeerde Jongedochters-Vereeniging "Dient den Heere met blijdschap" Utrecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijk Kluftverbond in de tweede kluft tot Onthouding van alle Bedwelmende Dranken Groningen 1863 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria" Dordrecht 1879 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christen-Geheelonthouders Bond Amsterdam 1862 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christen Geheelonthouders-Verbond Groningen 1863 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
2584 verenigingen gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 652 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.