Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

2584 verenigingen gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 6 752 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Christen-Geheelonthouders Zangvereeniging onder de leuze "Op ter redding" Den Haag 1892 protestants Alcoholisten
Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1868 joods Armen algemeen, Joden
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Comité van Dames voor kleeding Amersfoort 1899 Armen algemeen Vrouwen
Comité van Weldadigheid Wageningen 1888 neutraal Armen algemeen, Werklozen, Zieken
Comité van Ziekenverpleging door Protestantsche broeders Amsterdam 1899 protestants Mannen (algemeen), Zieken Mannen
Comité voor Kindervoeding en -kleeding Apeldoorn 1899 Jeugd 6-12
Comité voor kleeding van behoeftige schoolkinderen Dordrecht 1899 Jeugd 6-12
Comité voor vacantie kolonie te Groningen Groningen 1886 Jeugd 6-12, Zieken
Comité voor Wijkverpleging Schiedam 1898 Zieken
Commissie tot inzamelen van gelden voor de Maatschappij van Weldadigheid te Dordrecht Dordrecht 1885 neutraal Armen algemeen Mannen
Commissie tot leniging van armoede en wering van bedelarij Roosendaal 1853 neutraal Armen algemeen
Commissie tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Kampen 1896 Kraamvrouwen
Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen Hoorn 1801 neutraal Armen algemeen
Commissie tot werkverschaffing Leeuwarden 1886 Arbeiders, Werklozen
Commissie van particulieren voor de werkinrichting Groningen 1890 Arbeiders, Werklozen
Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 6-12
Conferentie Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1868 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen
Conferentie van de H. Agnes van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Haag 1900 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Antonius Abt van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Terheijden 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Barbara en den H. Willibrordus Breda 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Wezen Mannen
Conferentie van de H. Barbara van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Culemborg 1854 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Barbara van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Schaesberg 1864 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Barbara van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Dreumel 1855 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Bartholomeus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Beek-Ubbergen 1860 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1885 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Bosch 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Eindhoven 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heusden 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Elisabeth van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Grave 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Georgius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Stratum 1891 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Gertrudis van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo St. Geertruidenberg 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Antonius en Lodewijk van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Haag 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Franciscus en Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Hildegardis van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hillegersberg 1893 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Jozef en Andreas van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Steenwijkerwold 1893 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Martelaren van Gorkum van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1897 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Matthias en Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Nicolaas en Barbara en het Allerheiligst Hart van Jezus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Petrus en Paulus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Ulft 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Petrus en Paulus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Helder 1862 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Petrus en Paulus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Simon en Judas van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Ootmarsum 1859 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Winterswijk 1853 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Johannes de Doper van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Montfoort 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Liduina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Schiedam 1866 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Maagd en den H. Josef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zwolle 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Maagd en H. Brigida van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Geldrop 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
2584 verenigingen gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 6 752 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.