Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

2584 verenigingen gevonden pagina: « 1 2 3 4 552 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Amsterdamsche Matigheids-Genootschap Amsterdam 1843 neutraal Alcoholisten
Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen Amsterdam 1893 protestants Mannen (algemeen), Werklozen
Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie Amsterdam 1880 protestants Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Amsterdam 1875 neutraal Arbeiders
Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der koepok-inenting voor minvermogenden, Het - Amsterdam 1803 neutraal Zieken Medici
Amsterdamsch Genootschap voor Beoefening van Deugd en Kunde Amsterdam 1795 Armen algemeen
Anna Paulowna-vereeniging Amsterdam 1851 Jeugd 0-6 Vrouwen
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Arbeid in Wijk II Den Haag 1894 protestants Zieken
Atsé-ha-Maäracha (Houtstapel op het Altaar]) Amsterdam 1713 joods Armen algemeen, Joden
Begrafenisvereeniging Gevra Gemilath Chasadim Steenwijk 1821 joods Joden, Zieken Mannen
Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen Amsterdam 1880 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Bijzondere instelling van liefdadigheid Ellecom 1899 Armen algemeen, Werklozen
Bijzondere Raad Amsterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Den Bosch van de St. Elisabeths-Vereeniging Den Bosch 1863 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Bijzondere Raad Den Bosch van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Bosch 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Groningen van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo Groningen 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Heesch van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heesch 1891 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Leiden van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leiden 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo [1] Maastricht 1854 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo [2] Maastricht 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Nijmegen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Nijmegen 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Rotterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Rotterdam 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Schiedam van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo Schiedam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad 's-Gravenhage van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Haag 1846 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Tilburg van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo Tilburg 1881 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Utrecht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Utrecht 1879 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Bikkoer Goulliem Kabraniem (Bezoek aan zieken) Groningen joods Joden, Zieken
Bikoer Golim Utrecht 1895 joods Joden, Kraamvrouwen
Bikur Cholim Vehekdisch Den Haag 1765 joods Joden, Zieken
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867 joods Ambachtslieden
Blindenstichting tot het verleenen van stoffelijke hulp aan blinden Den Haag 1898 neutraal Gehandicapten
Bond van Nederlandsche krijgslieden tot bestrijding der drinkgewoonten onder den naam "De Heer is onze bannier" Den Haag 1891 protestants Alcoholisten, Militairen Militairen
Bond van Orde tot Hervorming, afdeling Groningen Groningen 1893 neutraal Armen algemeen, Werklozen, Zieken
Bond van St. Paulus-Vereenigingen Den Bosch 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Bouwmaatschappij Concordia N.V. Amsterdam 1864 Arbeiders
Bouwvereeniging Maarssen 1871 Arbeiders
Bouwvereeniging Wormerveer 1873 Arbeiders
Bouwvereeniging, De - Groningen 1863 Arbeiders
Brandstoffen-Vereeniging Bedum 1899 Armen algemeen
Brandstoffenvereeniging Winsum 1899 Armen algemeen
Broederschap "Tot dekking der armen" Amsterdam 1750 Armen algemeen
Broederschap "Weldadigheid" Amsterdam 1845 Armen algemeen, Werklozen Mannen
Bureau van Informatie naar behoeftigen Utrecht 1872 neutraal Armen algemeen
Centen-vereeniging ten behoeve der behoeftige blinden te 's Gravenhage Den Haag 1897 Gehandicapten
Centen-vereeniging ten behoeve der hulpbehoevende blinden te Rotterdam "Steunt Ons Streven" Rotterdam 1869 neutraal Gehandicapten
Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland Amsterdam 1901 protestants Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Centraal Bureau voor Werkverschaffing en Armenzorg Groningen 1894 neutraal Armen algemeen
2584 verenigingen gevonden pagina: « 1 2 3 4 552 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.