Besluit met bijlagen

 
English | Nederlands

Besluit

Datum 17-07-1810
Dagnummer 9
Instelling Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vindplaats Nationaal Archief 2.01.12/891
Hoofd Leenrecht
Bladzijde Tweede Divisie pag. 192, 347
Omschrijving Ingekomen opgaven van de Landdrosten van Amstelland dd. 20 februari 1810 nr. 9, van Maasland dd. 27 juni 1809 nr. 849, van Utrecht dd. 10 oktober 1809, van Gelderland dd. 13 december 1809 nr. 5, van Overijssel dd. 10 juni 1809, van Friesland dd. 1 juli 1809, van Groningen dd. 8 juni 1809 nr. 18 Littera P en dd. 12 juli 1809 nr. 31 Littera Q, van Drenthe dd. 5 juli 1809 en van Oost-Friesland dd. 17 juni 1809 Littera G met opgaven inzake wijzigingen in het leenstelsel. Voorlopig gedeponeerd in het archief.
Opmerkingen Ook onder het hoofd Heerlijke Rechten
  Naar het bijbehorende verzoek om inlichtingen.

Bijlagen

Datum Afzender Ontvanger Details
17 juni 1809 Littera G Landdrost van Oost-Friesland Minister van Eredienst en van Binnenlandse Zaken Details
13 december 1809 nr. 5 Landdrost van Gelderland Minister van Eredienst en van Binnenlandse Zaken Details
8 juni 1809 nr. 18 Littera P Landdrost van Groningen Minister van Eredienst en van Binnenlandse Zaken Details
10 oktober 1809 Landdrost van Utrecht Minister van Eredienst en van Binnenlandse Zaken Details
12 juli 1809 nr. 31 Littera Q Landdrost van Groningen Minister van Eredienst en van Binnenlandse Zaken Details
5 juli 1809 Landdrost van Drenthe Minister van Eredienst en van Binnenlandse Zaken Details
27 juni 1810 nr. 849 Landdrost van Maasland Minister van Binnenlandse Zaken Details
10 juni 1809 Landdrost van Overijssel Minister van Eredienst en van Binnenlandse Zaken Details
1 juli 1809 Landdrost van Friesland Minister van Eredienst en van Binnenlandse Zaken Details
20 februari 1810 nr. 9 Landdrost van Amstelland Minister van Binnenlandse Zaken Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.