Verzoeken om inlichtingen

 
English | Nederlands

Verzoeken om inlichtingen

Dit is een lijst van alle verzoeken om inlichtingen. Er zijn 503 verzoeken gevonden. Klik op het onderwerp voor een gedetailleerde beschrijving van het verzoek, of zoek opnieuw.

Volgende 30 documenten | ga naar resultaat:
Jaar Onderwerp
1. 1795 Bankiers of agenten
2. 1795 Granen, binnengekomen in Amsterdam
3. 1795 Pensioenen van militairen
4. 1795 Pensioenen voor de Bataven
5. 1796 Bestrijding van veeziekten
6. 1796 Hoeveelheid stro in Gelderland en Overijssel
7. 1796 Kandidaten voor ambten
8. 1796 Leverantie van medicamenten en instrumenten van de eerste Chirurgijns op 's lands schepen
9. 1796 Overheidssteun aan emigranten 1787
10. 1796 Pensioenen voor ambtenaren van de West Indische Compagnie
11. 1796 Plaats en sterkte van het Franse leger in soldij van de Bataafse Republiek
12. 1796 Posterijen
13. 1796 Sterkte van de burgerartilleriecorpsen
14. 1796 Volkstelling
15. 1796 Vrijwilligers voor de Burgerwapening
16. 1797 Belasting (ongelijkheid) in de gewesten
17. 1797 Goederen, leden en bedienden van kerkgenootschappen
18. 1797 Schade door het aanhouden en nemen van schepen door Engeland
19. 1798 Aanhangers van het stadhouderlijk bewind
20. 1798 Administratie van de Gewapende Burgermacht
21. 1798 Afgedankte militairen
22. 1798 Afschaffing van gilden
23. 1798 Beleenbanken
24. 1798 Besmettelijke ziekten
25. 1798 Binnenlandse veiligheid
26. 1798 Burgerlijke pensioenen, toelagen en gratificaties bij de Intermediaire Administratieve Besturen
27. 1798 Directie over posterijen en gezindheid van het personeel
28. 1798 Eedsaflegging door de Burgerwapening
29. 1798 Federalistische eretekens en verwijdering van wapenborden of eretekens
30. 1798 Financiƫn van de voormalige gewesten en districten

Zoek opnieuw of toon alle verzoeken.

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.