Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Veroordeelden tot dwangarbeid
Beginjaar 1813
Toelichting De Ministre de l' Intérieur stond op het punt een groep veroordeelden van Bicêtre naar Toulon te laten vertrekken.
Beleidsterrein Gevangeniswezen
Gestelde vragen
Bron

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
05-06-1813
Ministre de l' Intérieur De Ministre de l' Intérieur vraagt de Préfets om het aantal veroordeelden tot dwangarbeid, uitgezonderd personen wier gezondheid te slecht is en soldaten of mariniers die voor gewone desertie of insubordinatie zijn veroordeeld. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.