Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Gevangenen
Beginjaar 1811
Toelichting
Beleidsterrein Gevangeniswezen
Gestelde vragen [1] Noms. [2] Prénoms. [3] Âge. [4] Domicile. [5] Profession. [6] État civil, a) célibataire, b) marié, c) veuf, d) nombre d'enfants. [7] Nombre d' années, a) pendant laquelle la détention doit durer, b) depuis laquelle la détention à commencé. [8] Époque à laquelle la détention doit finir. [9] Date du jugement du condemnation. [10] Autorité qui a prononcé le jugement. [11] Motif de la condemnation. [12] Si le condamné a des ressources soit par sa famille soit par le travail [--]. [13] Conduite du condamné depuis sa détention. [14] Observations sur le danger de sa mise en liberté.
Bron

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
05-07-1811
Intendant de l' Intérieur De Intendant de l' Intérieur zendt de Préfets van een model van een tabel inzake de gevangenen in gevangenissen en huizen van bewaring. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.