Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Gevangenissen in de voormalige gewesten
Beginjaar 1798
Toelichting Achtergrond: Op 11 april 1798 stelde de Agent van Justitie het Uitvoerend Bewind voor het oppertoezicht over de tucht-, blok-, spin-, rasp- en werkhuizen in de Bataafse Republiek aan hem toe te vertrouwen en de Intermediaire Administratieve Besturen van de gewesten te gelasten hem in die functie te respecteren (ARA 2.01.10.01 Archief van het Agentschap van Justitie 1798-1802, inv. nr. 10 net-verbaal van de Agent van Justitie, blz. 8, 11 april 1798 nr. 7). Op 28 april 1798 nr. 74 nam het Uitvoerend Bewind een besluit in die zin (ARA 2.01.01.07 Archief van de Staatssecretarie onder Lodewijk Napoleon, inv. nr. 531 index op de besluiten van het Uitvoerend Bewind, blz. 340 'Gevangenissen en Tuchthuijsen').
Beleidsterrein Gevangeniswezen
Gestelde vragen
Bron

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
07-05-1798
2
Agent van Justitie Ingekomen van het Uitvoerend Bewind extract van het besluit dd. 28 april. Lastgeving aan de Intermediaire Administratieve Besturen der voormalige gewesten om opgave te doen van alle aanwezige gevangenissen, bewaarplaatsen voor gevangenen en blok-, rasp-, spin- en werkhuizen. Details
24-05-1798
3
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Drenthe opgave dd. 22 mei. In advies gehouden. Details
11-06-1798
8
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Stad en Lande opgave [zonder datum]. Details
28-07-1798
8
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Utrecht opgave dd. 25 juli. Aangenomen voor notificatie. Details
28-07-1798
9
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Stad en Lande nadere opgave dd. 26 juli. Aangenomen voor notificatie. Details
03-08-1798
1
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Gelderland opgave dd. 31 juli. Aangenomen voor notificatie. Details
18-08-1798
9
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Zeeland opgave dd. 14 augustus. Aangenomen voor notificatie. Details
14-09-1798
4
Agent van Justitie De Intermediaire Administratieve Besturen van de voormalige gewesten Holland, Friesland, Overijssel en Bataafs Brabant worden gemaand opgave te doen. Details
24-09-1798
10
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Holland opgave dd. 24 september. In advies gehouden. Details
26-09-1798
15
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Overijssel opgave dd. 25 september. In advies gehouden. Details
02-10-1798
12
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Bataafs Brabant opgave dd. 26 september. In advies gehouden. Details
05-10-1798
12
Agent van Justitie Ingekomen van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland opgave [zonder datum]. In advies gehouden. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.