Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Gevangenissen
Beginjaar 1808
Toelichting Achtergrond: In zijn rapport dd. 11 juli 1808 verwijst de Minister van Justitie en Politie naar een opdracht van de Koning, waarschijnlijk een mondelinge, aangezien er geen nadere specificatie wordt gegeven. In het Archief van Lodewijk Napoleon bevindt zich geen Kabinetsorder van deze datum.
Beleidsterrein Gevangeniswezen
Gestelde vragen
Bron

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
04-08-1808
26
Koninklijke Secretarie Een rapport dd. 11 juli 1808 van de Minister van Justitie en Politie over de gesteldheid van de gevangenissen, met name de militaire, en over de verzorging der gevangenen, wordt in het archief gedeponeerd. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.