Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Het leenstelsel vóór 1795 en de afschaffing van het leenrecht
Beginjaar 1809
Toelichting Achtergrond: Op 4 januari 1809 nr. 2 besloot Lodewijk Napoleon, in een Koninklijke Boodschap aan het Wetgevend Lichaam te laten weten dat de bepalingen van de publicatie van 7 mei 1799 inzake het transport of het verband van de leengoederen voortaan niet meer moesten worden toegepast. Het leenrecht was reeds langer onderwerp van bespreking.
Beleidsterrein Justitie
Gestelde vragen [1] Renseignementen omtrent den aard en de wijzigingen van het leenstelsel zoals hetzelve tot aan den jare 1795 of later in de onderscheiden Departementen van het Koninkrijk bestaan heeft. [2] Met opgave en bijvoeging van alle de publicatiën, welke in dezelve respective Departementen omtrent de afschaffing van het leenregt, en schadeloosstelling der leenheren, zijn geëmaneerd. [3] Gelijk ook van alle geformeerde projecten en advisen, welke daaromtrent mogten voorhanden zijn.
Bron Minister van Binnenlandse Zaken aan Landdrosten, dd. 3 juni 1809 no. 1

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
28-05-1809
37
Koninklijke Secretarie Na nadere deliberatie op een rapport dd. 20 mei 1809 van de Eerste Sectie van de Staatsraad inzake de afschaffing van het leenrecht, wordt de Minister van Binnenlandse Zaken gelast renseignementen in te winnen. Details
03-06-1809
1
Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken Gezien een Koninklijk Besluit van 28 mei 1809 nr. 37 waarbij de Minister wordt gelast inlichtingen in te winnen inzake de aard en de wijzigingen in het leenstel zoals dit tot aan 1795 of later in de Departementen heeft bestaan, met opgave van alle departementale publikaties inzake de afschaffing van het leenrecht en schadeloosstelling van de leenheren, en van projecten en adviezen die hierover voorhanden zijn, worden de Landdrosten aangeschreven. Details
11-12-1809
21
Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken De Landdrosten van Amstelland en Gelderland worden gemaand. Details
22-04-1810
3
Ministerie van Binnenlandse Zaken De Landdrost van Brabant doet dd. 17 juli 1809 Littera O opgave van wijzigingen van het leenstelsel. Om de hierbij omschreven redenen voor vervallen gehouden en gedeponeerd in het archief. Details
17-07-1810
9
Ministerie van Binnenlandse Zaken Ingekomen opgaven van de Landdrosten van Amstelland dd. 20 februari 1810 nr. 9, van Maasland dd. 27 juni 1809 nr. 849, van Utrecht dd. 10 oktober 1809, van Gelderland dd. 13 december 1809 nr. 5, van Overijssel dd. 10 juni 1809, van Friesland dd. 1 juli 1809, van Groningen dd. 8 juni 1809 nr. 18 Littera P en dd. 12 juli 1809 nr. 31 Littera Q, van Drenthe dd. 5 juli 1809 en van Oost-Friesland dd. 17 juni 1809 Littera G met opgaven inzake wijzigingen in het leenstelsel. Voorlopig gedeponeerd in het archief. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.