Verzoeken om inlichtingen, met de daarover genomen besluiten

 
English | Nederlands

Verzoek

Onderwerp Tuchthuizen
Beginjaar 1807
Toelichting
Beleidsterrein Gevangeniswezen
Gestelde vragen [1] Voor hoe veel geconfineerdens het tucht-, werk- of spinhuis binnen Uwe stad aanwezig, is ingerigt. [2] Hoe veel geconfineerdens zich thans daar in bevinden. [3] Hoe veel hokken of vertrekken er in hetzelve zijn. [4] Of er bijzondere ziekekamers zijn. [5] Welke arbeid er door de geconfineerdens hoofdzaaklijk werd verrigt. [6] Hoe veel ordinair met dien arbeid door eene geconfineerde (manspersoon en vrouwspersoon ieder afzonderlijk) gewonnen wordt en tot welke eindens de door hun gewonnen penningen besteed worden. [7] Hoe veel voor ieder geconfineerde jaarlijks zoo wegens kost, inwoning als andersints betaald word. [8] Wien de opperdirectie over hetzelve huis is toebetrouwd. [9] Wien hetzelve huis in eigendom behoort. [10] Welke de wetten en reglementen zijn waarna het bestuur van hetzelve is ingericht? Daarvan een exemplaar over te zenden.
Bron Minister van Justitie en Politie aan Hoofdofficieren, dd. 13 augustus 1807 no. 14

Besluiten

Datum Instelling die het besluit neemt Inhoud van het besluit Bijlagen met dagnummer
13-08-1807
14
Ministerie van Justitie Op voorstel van de Chef van Justitie worden de rechtbanken en colleges die toezicht houden op de tucht- en werkhuizen aangeschreven om nadere informatie over de staat van de tuchthuizen binnen het Rijk. Details
21-08-1807
4
Ministerie van Justitie De Hoofdofficier te Leiden doet dd. 19 augustus 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
21-08-1807
5
Ministerie van Justitie De Schout te Utrecht doet dd. 19 augustus 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
22-08-1807
6
Ministerie van Justitie De Drost van Breda doet dd. 21 augustus 1807 opgave. In handen van de Chef van Justitie ter informatie. Details
22-08-1807
10
Ministerie van Justitie De Hoofdofficier te Delft doet dd. 20 augustus 1807 opgave. Aan de Commies van Justitie ter informatie. Details
24-08-1807
24
Ministerie van Justitie De Hoofdofficier te Alkmaar doet dd. 22 augustus 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
25-08-1807
3
Ministerie van Justitie De Hoofdofficier in Gouda doet dd. 24 augustus 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
28-08-1807
3
Ministerie van Justitie De Hoofdofficier in Haarlem doet dd. 27 augustus 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
05-09-1807
2
Ministerie van Justitie De Landdrost van Overijssel doet dd. 31 augustus 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
09-09-1807
7
Ministerie van Justitie De Hoofdofficier in Amsterdam doet dd. 8 september 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
11-09-1807
9
Ministerie van Justitie De President-Schepen van Rotterdam doet dd. 10 september 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
12-09-1807
12
Ministerie van Justitie De Landdrost van Groningen doet dd. 1 september 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie ter informatie. Details
19-09-1807
15
Ministerie van Justitie De President en Schepenen van Middelburg doen dd. 14 september 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie om rapport. Details
26-09-1807
5
Ministerie van Justitie De Landdrost van Friesland doet dd. 24 september 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie om rapport. Details
09-10-1807
9
Ministerie van Justitie Het Departementaal Gerechtshof van Gelderland doet dd. 7 oktober 1807 opgave. Aan de Chef van Justitie om rapport. Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.