Verzoeken om inlichtingen

 
English | Nederlands

Verzoeken om inlichtingen

De verzoeken om inlichtingen die voldoen aan de volgende criteria worden getoond:

  • Beleidsterrein: Gevangeniswezen
Er zijn 15 verzoeken gevonden. Klik op het onderwerp voor een gedetailleerde beschrijving van het verzoek, of zoek opnieuw.

Jaar Onderwerp
1. 1798 Gevangenissen in de voormalige gewesten
2. 1800 Bestuur van tuchthuizen
3. 1805 Militairen in gevangenissen
4. 1806 Gedetineerden in Gevangenissen en Tuchthuizen
5. 1807 Tuchthuizen
6. 1808 Gevangenen
7. 1808 Gevangenissen
8. 1809 Gevangenissen in Oost-Friesland
9. 1809 Tuchthuizen
10. 1811 Gevangenen
11. 1811 Gevangenen
12. 1811 Huizen van bewaring voor bedelaars
13. 1813 Krankzinnigen
14. 1813 Nieuwbouw en onderhoud van gevangenissen
15. 1813 Veroordeelden tot dwangarbeid

Zoek opnieuw of toon alle verzoeken.

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.