De database

 
English | Nederlands
Achtergrond | Database | Geschiedenis | Selectie | Archieven | Handleiding | Bladeren | Zoeken |

De database

De database geeft een overzicht van de verzoeken om inlichtingen die door de centrale overheid werden gedaan in de periode 1795-1813. Daarbij is een selectie toegepast door alleen verzoeken om externe informatie op te nemen.

Gezien de omvang van het materiaal was het onmogelijk om binnen het kader van het project alle teksten of tabellen met vragen of met antwoorden op te nemen.Van ieder verzoek is daarom aangegeven welke vragen wanneer werden gesteld, welke antwoorden binnenkwamen en hoe in de archieven kan worden gezocht naar de documenten.

Dit laatste maakte het noodzakelijk nauw aan te sluiten bij de bestaande structuur van de archieven uit de Bataafs-Franse tijd. Deze archieven zijn gegroepeerd rond besluiten met hun bijlagen. Hierbij moet het woord besluit ruim worden opgevat, omdat het soms alleen gaat om de mededeling dat een brief is aangekomen of dat een aanmaning is verstuurd.

De database heeft daarom ook drie lagen waarin u kunt navigeren. Dit zijn:
  • beschrijvingen van de verzoeken om inlichtingen, met de volledige tekst van de gestelde vragen
  • de besluiten die naar aanleiding van een verzoek om inlichtingen werden genomen
  • de vindplaats van de bijlagen bij deze besluiten, zowel de ingekomen als de uitgaande stukken.
Ten opzichte van eerdere presentaties door P.M.M. Klep en K.J.P.F.M. Jeurgens hebben project en database wijzigingen ondergaan. Eerdere publicaties geven daarom geen inzicht meer in de huidige database. Een nadere toelichting kunt u vinden in de geschiedenis van het project.