Toelichting

 
English | Nederlands
Achtergrond | Database | Geschiedenis | Selectie | Archieven | Handleiding | Bladeren | Zoeken |

Toelichting

De database Beschrijvend Bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse tijd biedt een ingang op uiteenlopende gegevens over de Nederlandse maatschappij in de jaren 1795 tot 1813 in de archieven van de centrale overheid. Zowel wie iets zoekt over het land als geheel, als gebruikers die belang stellen in één provincie, stad of dorp kunnen in deze database iets van hun gading vinden.

Aard van de gegevens

De soeverein en de ministeries deden eenmalige, gerichte verzoeken om inlichtingen aan provinciale en gemeentelijke overheden. Aan de hand van de antwoorden wilde de centrale overheid landelijk beleid ontwikkelen voor zaken die nog provinciaal of plaatselijk waren geregeld of nieuw inhoudelijk beleid voorbereiden.

Om de hoeveelheid materiaal binnen de perken te houden zijn alleen de archieven van de centrale overheid bewerkt. Raadpleeg voor de overige selectiecriteria de uitleg over de selectie.

De gegevens bestaan niet alleen uit cijfers, maar vaak ook uit beschrijvingen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de armenzorg, het onderwijs, de kerken, maten en gewichten, gilden en brandweer.

De gegevens waren vrijwel altijd voor eigen gebruik van de overheid bestemd. Slechts enkele, bijvoorbeeld over landbouw en onderwijs, werden als statistiek gepubliceerd. Vermeldingen van dergelijke publicaties vindt u in de database.

Hier treft u de resultaten aan voor de periode 1795-1810. Later zal nog een overzicht van verzoeken om inlichtingen en bijbehorende vragen voor de jaren 1811-1813 worden toegevoegd.

De database

De database heeft tot doel een overzicht te geven van de gestelde vragen en de vindplaatsen van de antwoorden in de archieven van de centrale regering. Voor het ene verzoek zijn meer antwoorden bewaard gebleven dan voor het andere. (zie de archieven)

De database geeft de besluiten weer die de soeverein of de ministers namen over verzoeken om inlichtingen. De gestelde vragen en de binnengekomen antwoorden zijn bijlagen bij deze besluiten. Hiervan worden de vindplaatsen opgegeven. (zie de Gebruikershandleiding)

In de database vindt u daarom drie lagen waarin u kunt doorklikken. Deze lagen zijn:

  1. de verzoeken om inlichtingen
  2. de besluiten
  3. de bijlagen.

Voor de periode 1810-1815 is een enigszins afwijkende opzet gekozen. De database is op twee manieren te benaderen. Als u een algemene indruk van de inhoud van de database wilt krijgen, kunt u het beste kiezen voor bladeren in de database. Als u precies weet waar u naar op zoek bent, kies dan voor zoeken. (Deze twee links zijn ook beschikbaar op aan de linkerkant van uw scherm.)

U kunt een voorbeeld van een verzoek om inlichtingen bekijken. Ook is er een volledige handleiding voor de gebruiker.

Ten opzichte van eerdere presentaties door P.M.M. Klep en Ch. Jeurgens heeft het project wijzigingen ondergaan. Een nadere toelichting kunt u vinden in de geschiedenis van het project.