Gevonden besluiten

 
English | Nederlands

Gevonden besluiten

Er zijn 4289 besluiten gevonden die overeen komen met de opgegeven zoekcriteria:
Volgende 20 documenten | ga naar resultaat:
  Datum Instelling Omschrijving Details
1.  04-08-1795 Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande De Staten-Generaal verzoeken om afdoening van de lijst der pensioenen van de Bataven.  Details
2.  05-08-1795 Comité van Marine De Commissarissen te Amsterdam aangeschreven om door het kantoor van Convooien en Licenten aldaar wekelijks een lijst van binnenkomende granen te sturen, met bijvoeging welke als transitoir zijn aangegeven.  Details
3.  13-08-1795 Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande Lijsten van onderofficieren en gemenen van de oude armée die gegageerd moeten worden. Aan het Departement van Financiën.  Details
4.  04-09-1795 Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande Ingekomen van de Staten-Generaal resolutie over de pensioenen van de Bataven. Maandpensioen toegekend aan de Bataven die op een bijgevoegde lijst staan.  Details
5.  05-09-1795 Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande Lijst op te stellen van kapiteins en een van de subalterne officieren en volontairen.  Details
6.  02-10-1795 Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande Ingekomen van de Staten-Generaal resolutie [dd. 25 september] met lijst van pensioenen aan Bataafse officieren en gemenen.  Details
7.  23-11-1795 Agent van Marine Zie toelichting.  Details
8.  19-01-1796 Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande Ingekomen van de Commissaire Ordonnateur en Chef Malus brief [dd. 23 frimaire, ofwel 14 december 1795] met een lijst van de plaatsing en het effectief getal van de Franse troepen in soldij van de Bataafse Republiek. Aan de Staten-Generaal, met een begeleidende brief.  Details
9.  08-03-1796 Nationale Vergadering De Hoogstgeconstitueerde Machten van de gewest wordt verzocht een volkstelling te houden en het resultaat aan de vergadering te doen toekomen 'met specificque verdeling der hoofdplaatsen voor de 15.000 en der Grondvergaderingen van 500'.  Details
10.  02-05-1796 Nationale Vergadering [De Hoogstgeconstitueerde Macht in Gelderland wordt verzocht de hoeveelheid stro in het gewest op te geven.]  Details
11.  02-05-1796 Comité van Buitenlandse Zaken Verzoek aan de Hoogstgeconstitueerde Macht in Overijssel om informatie over de hoeveelheid stro in het gewest.  Details
12.  06-05-1796 Nationale Vergadering Besloten de Hoogstgeconstitueerde Machten van de gewesten aan te schrijven om binnen 14 dagen lijsten te leveren van burgers tussen 18 en 55 jaar oud die zich aanmelden voor de Burgerwapening, met opgave van het kaliber en de staat van beschikbare wapens en een lijst van ontbrekende wapens.  Details
13.  17-05-1796 Nationale Vergadering Ingekomen van het Provinciaal College van Politie, Financiën en Algemeen Welzijn in Gelderland bericht dd. 14 mei dat het niet binnen 14 dagen aan de aanschrijving kan voldoen. Aangenomen voor notificatie.  Details
14.  30-05-1796 Nationale Vergadering Ingekomen van de Hoogstgeconstitueerde Macht in Friesland opgave dd. 26 mei. Aan de Commissie tot Organisatie van de Burgerwapening.  Details
15.  30-05-1796 Nationale Vergadering Ingekomen van de Gecommitteerde Representanten van het Volk van Drenthe opgave dd. 28 mei. Aan de Commissie tot Organisatie van de Burgerwapening.  Details
16.  06-06-1796 Nationale Vergadering Ingekomen van de Representanten van het volk van Stad en Lande opgave dd. 3 juni. Aan de Commissie tot Organisatie van de Burgerwapening.  Details
17.  09-06-1796 Nationale Vergadering Ingekomen van de Hoogstgeconstitueerde Macht in Friesland aanvullende opgave dd. 7 juni. Aan de Commissie tot Organisatie van de Burgerwapening.  Details
18.  10-06-1796 Nationale Vergadering Ingekomen van de Representanten van het volk van Brabant opgave dd. 7 juni. Aan de Commissie tot Organisatie van de Burgerwapening.  Details
19.  13-06-1796 Nationale Vergadering De president toont een aanvullende lijst [dd. 9 juni] van vrijwilligers uit Stad en Lande. Aan de Commissie tot Organisatie van de Burgerwapening.  Details
20.  13-06-1796 Nationale Vergadering Ingekomen van de Gedeputeerden van de provisionele Representanten van het volk van Overijssel opgave dd. 8 juni. Aan de Commissie tot Organisatie van de Burgerwapening.  Details

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.