Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Archief van het Agentschap van Inwendige Politie

Periode: 22-02-1798 tot 31-08-1802
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.12. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De Agent van Inwendige Politie was vanaf maart 1798 ook verantwoordelijk voor de binnenlandse waterstaat. De administratie van de Waterstaat werd afzonderlijk gevoerd (zie afzonderlijke beschrijving), maar in het algemene archief zijn alle notulen en uitgaande brieven betreffende de waterstaat opgenomen.

Zoekmiddelen: 240-282 alfabetische indices op de notulen 1798-1802. Deze indices zijn steeds per jaar per één of twee letters in delen geordend. De nummers 281 en 282 bevatten een alfabetische klapper op de index. 128 Klapper op de afgegeven paspoorten 1799-1802. De minuut-secrete notulen ( 217-220) hebben een losbladige index.

Besluiten: 15-68 minuut-notulen 1798-1802 met relatieven, met name de ingekomen brieven van de chef de bureau; 69-91 net-notulen 1798-1802.

Correspondentie: 92-101 minuten van uitgaande brieven, chronologisch geordend op nummering per jaar; 102-125 net van de uitgaande brieven 1798-1802. In de 129-181 de ingekomen stukken, chronologisch per jaar, maar geordend volgens de bij binnenkomst gegeven nummering. Deze nummering liep tot en met 1799 per jaar op, vanaf 1 januari 1800 werd iedere maand opnieuw met nummer 1 begonnen. Naast deze reeks ingekomen stukken werd een aantal dossiers per onderwerp gevormd, met name betreffende stemrecht, armenstaten, wagens- en schuitveren en binnenlandse waterstaat.

Geheim: 217-220 minuut secrete notulen 1798-1802; 221-223 net secrete notulen. De 224-232 bevatten alle relatieven bij deze secrete notulen, zowel de uitgaande missiven als de ingekomen stukken.

Diversen: 126-127 afgegeven paspoorten 1798-1802. Ook de 183 A en B bevatten registers van door de chef van het bureau van politie afgegeven paspoorten 1799-1800 en 1801. Voor de financiën bestaat de afzonderlijke reeks 233-239 met registers van ordonnantiën 1798-1802.