Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Archief van de Prefect en de Commissaris-Generaal van het Departement van de Monden van de Maas, 1811-1815

Periode: 1811 tot 1815
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 3.02.09. Digitaal raadpleegbaar (maar enkele bijlagen ontbreken hier).

Hoofdbestandsdelen:

Naast het hier te beschrijven archief van de Préfet van het Departement Bouches-de-la-Meuse bewaart het Nationaal Archief de archieven van de Sous-Préfets afzonderlijk, namelijk toegang 3.02.10.01 Den Haag, 3.02.10.02 Dordrecht, 3.02.10.3 Gorinchem, 3.02.10.4 Den Haag, 3.02.10.5 Leiden en 3.02.10.06 Rotterdam. Ook deze toegangen zijn digitaal raadpleegbaar.

Aan de officiële reorganisatie van maart 1811 heeft de administratie zich volgens de inventaris op het archief niet gehouden. Vermoedelijk is het dus het beste om alle betreffende agenda's door te nemen. Het archief heeft vanaf de genoemde datum een agendastelsel, al snel ook met agenda's voor de afzonderlijke bureaus. Volgens de inventaris trad in de series een zekere dossiervorming op, waarbij latere ingekomen stukken over eenzelfde onderwerp onder een eerder gebruikt nummer in de agenda werden ingeschreven. De series besluiten zijn toegankelijk via indices, de ingekomen stukken via de agenda's. indices op de agenda's zijn alleen voor 1812 en 1813 aanwezig. Daarnaast werden een aantal dossiers afzonderlijke dossiers gevormd. Het derde onderdeel betreft de verbalen van het Conseil de Préfecture, vanaf februari 1811 alleen over belastingzaken.