Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Archief van het Agentschap van Inwendige Politie inzake de Waterstaat en van de chef de bureau van dijken, wegen en wateren

Periode: 04-1798 tot 08-1802
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.13. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De Agent van Inwendige Politie werd in maart 1798 ook verantwoordelijk voor de waterstaat. Hij heeft de administratie over de waterstaat steeds zodanig laten voeren dat deze een afzonderlijke eenheid kon vormen. De notulen en uitgaande brieven werden daartoe in duplo vervaardigd, zodat de volledige reeks van notulen te vinden is in het algemene archief van de Agent. De minuut-notulen 1799 en de uitgegane stukken zijn, met de archivalia van het bureau van Dijken, Wegen en Wateren, afgedwaald en pas later door het Algemeen Rijksarchief verworven.

Zoekmiddelen: zie onder het archief van het Agentschap van Inwendige Politie algemeen; 71-75 index op de ingekomen en uitgegane stukken, 76; nr . 82 Alfabetisch register op de notulen van het bureau van dijken, wegen en wateren.

Besluiten: 1-4 minuut-notulen van de Agent.

Correspondentie: 5-42 Stukken ingekomen bij de Agent; 43-50 minuten van uitgegane stukken van de Agent; 53-65 stukken ingekomen bij de chef de bureau dijken, wegen en wateren 53-65; 66-70 register van adviezen van de chef de bureau aan de Agent.

Diversen: 77-80 Goedgekeurde bestekken van waterstaatswerken.