Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Archief van de prefect van Friesland in: Archieven van de gewestelijke besturen in de Franse tijd (BRF)

Periode: 1811 tot 1813
Vindplaats: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum). Leeuwarden. Inventaris is digitaal raadpleegbaar.
Toegangsnummer: 8. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De registratuur heeft twee fasen doorgemaakt, waarbij de veranderingen door de divisies ongelijktijdig werd overgenomen.

A. Alle divisies tot juni 1811 en de divisie administratie en plaatselijke belastingen tot juni 1812:
Zoekmiddelen: repertoria op de verbalen van de Préfet, met hoofdenlijsten; agenda's van ingekomen stukken en verschillende agenda's voor beraad, commissoriale stukken; agenda's van uitgaande stukken in de vorm van expeditielijsten.
Besluiten: verbalen van de prefect.
Correspondentie: ingekomen stukken; ingekomen stukken en verzoekschriften buiten de agenda; minuten van uitgaande stukken.
Geheim: Niet afzonderlijk.
Diversen: dossiers op onderwerp. Hieronder bevinden zich in de divisie Financiën 4115-4121 een reeks Ingekomen stukken van de Requestmeester belast met de Dienst der Wegen en Bruggen in de Hollandse Departementen c.q. de Directeur van Bruggen en Wegen in Holland 1811- juli 1812.

B De nieuwe divisie militaire zaken vanaf juni 1811, het nieuwe tweede bureau plaatselijke belastingen van de divisie administratie en plaatselijke belastingen vanaf 1 januari 1812, het eerste bureau van de divisie administratie en plaatselijke belastingen vanaf juni 1812 en de divisie van financiën vanaf juli 1812:
Zoekmiddelen: agenda's van ingekomen stukken en van decisiën, uitgaande stukken en besluiten van de prefect; agenda's van uitgaande stukken (expeditielijsten).
Besluiten: Decisiën, uitgaande stukken en besluiten van de Préfet.
Correspondentie: Ingekomen stukken, al of niet in de agenda verantwoord; de uitgaande stukken zijn opgenomen in de reeks Decisiën.
Vele afzonderlijke dossiers met ingekomen stukken van seriële en/of onderwerpmatige aard, vaak naar aanleiding van een circulaire.
Diversen: Dossiers over onderwerpen.