Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Archief van het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) periode 1798 tot 1800

Periode: 19-02-1798 tot 20-04-1800
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.14.02. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De gedrukte en de digitale inventaris wijken van elkaar af. Beide geven een uitgebreide beschrijving van de werking van het archief.

In deze periode werd het archief gevormd per afdeling van het Agentschap van Oorlog. Uitzondering daarop vormen twee algemene series:
1) 1-10 de ingekomen decreten van het Uitvoerend Bewind; 2) 11-26 de minuten van de adviezen aan het Uitvoerend Bewind. Van de volgende afdelingen staan de verbalen ter beschikking, met hun eigen reeksen relatieven (ingekomen stukken)en agenda's: a) generaal bureau, b) departement van Franse zaken, c) departement militair, d) departement van burgerwapening, d) departement van administratie., e) departement van financiƫn.
Op dit geheel is een centrale index gemaakt, die naar de agenda's van de afdelingen verwijst, 248-253.
Onder de buiten het verbaal gehouden stukken, 1254-1398, zijn er nog enkele die de periode 1798-1800 (mede) betreffen. In de inventaris staat aangegeven bij welke besluiten of perioden deze bijlagen behoren. Serieel van aard zijn de hier in de inventaris opgenomen registers van ordonnanties.

Geheim: 1399-1402 Geheim verbaal met relatieven 1399-1402, waarvan ook een kopie, 1419. Op het geheim verbaal is een index, 1425.