Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

inventaris van de archieven van de Gewestelijke Besturen in Groningen, 1798-1814 (1815)

Vindplaats: Groninger Archieven. Groningen.
Toegangsnummer: 3. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De inventaris bevat de archieven van alle opeenvolgende provinciale besturen van Stad en Lande van Groningen, met uitzondering van de jaren 1799-1802 toen het bestuur van het Departement van de Eems in Leeuwarden was gevestigd, waar zich het archief nog steeds in Tresoar bevindt.