Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Oude statenarchieven van Drenthe tot 1815 (OSA)

Periode: 1795 tot 1813
Vindplaats: Drents Archief, Assen. De inventaris is tot nu toe nog niet raadpleegbaar op www.drentsarchief.nl, wel een daarbij behorende inleiding.
Toegangsnummer: 1

Hoofdbestandsdelen:

De gedrukte inventaris van J.G.C. Joosting (zie literatuur) bevat een in enkele opzichten uitvoeriger inleiding dan nu op de website te vinden is. De inventaris bevat alle archieven van besturen op gewestelijk niveau, waaronder ook het archief van de financiële commissie van het voormalig gewest Drenthe in de periode dat de Landschap behoorde tot het Departement van de Oude IJssel (1799-1802) en het archief van Gecommitteerden uit het Departementaal Bestuur van Overijssel tot de dagelijkse administratie van de financiën van Drenthe in de periode dat de Landschap behoorde tot het Departement Overijssel (1802-1805).