Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Archief van de Staten van Zeeland en van hun Gecommitteerde Raden

Vindplaats: Zeeuws Archief, Middelburg.
Toegangsnummer: 2.1. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De samensteller van de inventaris heeft op formele gronden het archief van de Staten van Zeeland laten doorlopen tot 1799, toen op basis van de nieuwe grondwet van 1798 het Departement van Schelde en Maas werd opgericht. Vandaar dat hij ook de archieven van de Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland en van de Representanten van het Volk van Zeeland tot het statenarchief rekent (zie aldaar).