Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Ministerie van de Waterstaat


Actief vanaf 01-06-1809 tot 31-12-1810

Aantekeningen:

Mede naar aanleiding van de grote rivieroverstromingen in de winter van 1808 op 1809 werd bepaald dat de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken zich onder de titel van Minister van de Waterstaat uitsluitend met waterstaatszaken zou gaan bezighouden. Zo ging de voormalige tweede divisie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuw ministerie vormen.

Bij het nieuwe Ministerie van de Waterstaat lijken in de praktijk twee divisies te hebben bestaan, de eerste divisie met een eerste bureau en de tweede divisie met een eerste bureau en een tweede bureau, zoals blijkt uit de indeling van de deelindices op de notulen.

De dienst van de Waterstaat bestond uit twee inspecteurs-generaal en twaalf districten met inspecteurs en landmeters en een algemene dienst met een inspecteur, een landmeter en een assistent-landmeter.

Volgens besluiten van de Lieutenant-Général van 22 december 1810 werd per 1 januari 1811 de secretaris-generaal opgedragen onder toezicht van de Directeur des Ponts et Chaussées het archief van het voormalige ministerie te inventariseren en de stukken voor de financiële liquidatie te verzamelen.


Wetgeving:

1809/05/22 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: aanstelling van een afzonderlijke Minister van de Waterstaat, vereniging van het Ministerie van Eredienst met dat van Binnenlandse Zaken en benoeming van een Minister van Eredienst en Binnenlandse Zaken. meer informatie
1809/10/01 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: instelling van een Administrateur-Generaal van de Waterstaat. meer informatie
1810/12/22 Besluit Lieutenant-Général: inventarisatie en overname van de archieven van het voormalig Ministerie van de waterstaat. meer informatieLiteratuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Boogaard, J.F., Wetten, decreten, besluiten en tractaten op de waterstaat in Nederland, met aantekeningen. 's-Gravenhage, 1858.
Bosch, A., "Naar eenheid en eenvoud. De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1815" in: Waterstaat XIX (1998) p. 43-53.
Bosch, A., en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998. Zaltbommel, 1998.
Brouwer, P. en G. van Kesteren, m.m.v. A. Wiersma, Berigt aan de heeren reizigers. 400 jaar openbaar vervoer in Nederland. Den Haag, 2008.
Ven, G.P. van de, "Lodewijk Napoleon en de waterstaat" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum,2006) 125-146.