Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten


Actief vanaf 14-03-1803 tot 01-05-1805

Aantekeningen:

Tot de werkzaamheden van de Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten behoorde1) het toezicht over alle werken die uit de nationale kas werden betaald, 2) toezicht en bestuur inzake de afvoer van winterwater en handhaving van de bevaarbaarheid, 3) beoordeling van voorstellen tot werken die de Departementale besturen of andere colleges aan het Staatsbewind voorlegden; 4) advies inzake steun ten tijde van rampen; 5) toezicht op de besteding van dergelijke gelden.

Voorzitter van de Commissie was een lid van het Staatsbewind. De overige leden waren een lid uit de Raad van Marine, naast een aantal door de Departementale besturen te benoemen afgevaardigden, een of twee uit Holland, een of twee uit Zeeland, een of twee uit Friesland, een of twee uit Groningen. De leden fungeerden op eigen titel, zonder instructie of ruggespraak. De vergaderingen vonden plaats in april en in september, met daarnaast eventuele buitengewone vergaderingen. De volgorde van de stemming werd bepaald door op de eerste vergadering te trekken nummers, waarbij de eerste stemmer van de ene vergadering op de volgende weer geheel achteraan kwam. De president kon, indien hij dat wenste, preadvies uitbrengen op de agendapunten.

De algemene secretaris of de griffier van de secretarie van het Staatsbewind verleenden assistentie. De uitvoering kwam onder verantwoordelijkheid van een directeur-generaal van de rivier- en zeewerken. Voor de vier districten waarin zeehavens werden verdeeld, namelijk 1) Zuid-Holland, 2) Noord-Holland, 3) domeinen van Nassau, Brabant en Zeeland en 4) Groningen, Schokland, Friesland en Overijssel, werden vier inspecteurs van de zeehavens aangesteld.


Wetgeving:

1803/03/14 Besluit van het Staatsbewind: instelling van een Commissie van Superintendentie over de Zeehavens en Zeegaten. meer informatie
1803/09/02 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van het reglement voor de Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten. meer informatie
1803/10/03 Besluit van het Staatsbewind: de Raad van Binnenlandse Zaken wordt ontslagen van het beheer van de waterstaat; personeel en archieven worden overgedragen aan het Staatsbewind. meer informatie
1803/10/10 Besluit van het Staatsbewind: vaststelling van de instructie voor de directeur-generaal van de rivier- en zeewerken. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Commissie van Superintendenten van de Zeehavens en Zeegaten wordt in zijn functie gecontinueerd. meer informatie
1805/05/01 Staatsbesluit Raadpensionaris: opheffing van de beide Commissies van Superintendentie; overdracht van de waterstaat aan de Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken, met een Commissie van Superintendentie over de Waterstaat. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Boogaard, J.F., Wetten, decreten, besluiten en tractaten op de waterstaat in Nederland, met aantekeningen. 's-Gravenhage, 1858.
Bosch, A., "Naar eenheid en eenvoud. De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1815" in: Waterstaat XIX (1998) p. 43-53.
Bosch, A., en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998. Zaltbommel, 1998.
Bosch, A., Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849. Zaltbommel, 2000.