Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Comité-Centraal van de Waterstaat


Actief vanaf 21-01-1809 tot 31-12-1810

Aantekeningen:

Het Comité-Centraal van de Waterstaat adviseerde de Minister van Binnenlandse Zaken over alle aangelegenheden betreffende de waterstaat. Het ging om een wetenschappelijke raad, die zich niet met het bestuur bezig hield.

Het aantal leden bestond uit minimaal vijf en maximaal negen personen, voor het leven benoemd.


Wetgeving:

1809/01/21 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: De waterstaat wordt tweede divisie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De administrateurs zijn tot 1 juli 1809 Commissarissen-Generaal van de Waterstaat; dan vervanging door een Comité Centraal. meer informatieLiteratuur:

Boogaard, J.F., Wetten, decreten, besluiten en tractaten op de waterstaat in Nederland, met aantekeningen. 's-Gravenhage, 1858.
Bosch, A., "Naar eenheid en eenvoud. De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1815" in: Waterstaat XIX (1998) p. 43-53.
Bosch, A., en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998. Zaltbommel, 1998.
Bosch, A., Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849. Zaltbommel, 2000.
Ven, G.P. van de, "Lodewijk Napoleon en de waterstaat" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum,2006) 125-146.