Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Maître des Requêtes chargé du Service des Ponts et Chaussées dans les Départements de la Hollande


Actief vanaf 22-11-1810 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De Maître des Requêtes chargé du Service des Ponts et Chaussées dans les Départements de la Hollande beheerde onder verantwoordelijkheid van de Direction-Général des Ponts et Chaussées de waterstaat in het voormalige Hollande. Dit was de zestiende divisie van de Inspection des Ponts et Chaussées geworden. Ook het bijbehorende Franse rangenstelsel werd bij de ambtenaren ingevoerd. De Maître des Requêtes correspondeerde via de Directeur-Général des Ponts et Chaussées met de Ministre de l' Intérieur. In Holland hield hij contact met de Préfets en met zijn ingenieurs. Alleen bij noodgevallen en rampen was hij gemachtigd onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen te nemen en zich daarvoor achteraf te verantwoorden bij zijn directeur-général.

Vanaf oktober 1811 werden de Nederlandse wegen opgenomen in het Franse systeem van keizerlijke en departementale wegen. Voor de keizerlijke wegen van de eerste en tweede klasse was de staat verantwoordelijk, voor die van de derde klasse de staat en het betreffende departement gezamenlijk. De overige wegen kwamen ten laste van de Departementen. In dat geval hield de Service des Ponts et Chaussées toezicht en gaf zij adviezen.

Holland vormde, zoals vermeld, de 16e inspection divisionnaire des Ponts et Chaussées, verdeeld in twee sous-divisions, namelijk 1) te Amsterdam met Zuyderzée, Bouches-de-la-Meuse en Issel-Supérieur en 2) te Kampen met Bouches-de-l' Issel, Frise, Ems-Occidental en Ems-Oriental. Beide sous-divisions hadden een inspecteur-divisionnaire met de titel inspecteur-général du Corps Impérial des Ponts et Chaussées. Ieder Departement had een ingénieur-en-chef en ingénieurs ordinaires en lager personeel.

De Maître des Requêtes had de beschikking over vier auditeurs, die voor controle, bemiddeling en schadeloosstelling konden worden ingezet.

Op 12 januari 1811 bepaalde de Directeur-Général des Ponts et Chaussées dat het bureau van de Maître des Requêtes in Hollande tijdelijk zou bestaan uit drie bureaus: 1) eerste bureau ambtenaren, archieven, kaarten, comptabiliteit; 2) tweede bureau rivieren, havens, dijken, bestekken en opgaven voor het budget; 3) derde bureau binnenwateren, verveningen, wegen. In mei 1812 kwam de definitieve organisatie tot stand die hier weinig van afweek: 1) premier bureau: algemeen en personeel; 2) deuxième bureau: binnenwateren, droogmakerijen, dijken; 3) troisième bureau havens, kustverdediging, kaartendepot.


Wetgeving:

1810/10/18 Keizerlijk decreet met algemeen reglement voor de organisatie van de Departementen van Holland. meer informatie
1810/11/14 Keizerlijk decreet inzake de organisatie van het onderhoud van dijken en polders en de Service des Ponts et Chaussées en Hollande. meer informatie
1811/01/11 Keizerlijk decreet: vaststelling van het reglement voor de administratie en het onderhoud van polders. meer informatie
1811/10/21 Keizerlijk decreet: classificatie van de wegen in Holland en regeling van de tolgelden. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Bonder, H., De archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850. Den Haag, 1952.
Boogaard, J.F., Wetten, decreten, besluiten en tractaten op de waterstaat in Nederland, met aantekeningen. 's-Gravenhage, 1858.
Bosch, A., en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998. Zaltbommel, 1998.
Bosch, A., Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849. Zaltbommel, 2000.
Brouwer, P. en G. van Kesteren, m.m.v. A. Wiersma, Berigt aan de heeren reizigers. 400 jaar openbaar vervoer in Nederland. Den Haag, 2008.
Filarski, R. en G. Mom, Van transport naar mobiliteit. De transportrevolutie 1800-1900. Deel 1 1800-1900. Zutphen, 2008.