Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provisionele Raad van Regentschap van het Koninkrijk Holland


Actief vanaf 01-07-1810 tot 13-07-1810

Aantekeningen:

De Provisionele Raad van Regentschap had tot taak de waarneming van het regentschap voor Koning Napoléon Louis na de troonsafstand op 1 juli 1810 van zijn vader, Koning Lodewijk Napoleon. De voorzitter van de Provisionele Raad van Regentschap werd minister president genoemd. Koningin Hortense heeft het regentschap niet aanvaard en de zaak voorgelegd aan de Keizer als hoofd van de familie. Op 12 juli 1810 werd kennisgenomen van een brief van 9 juli 1810 van de Keizer aan de Provisionele Raad van Regentschap, waarin deze meedeelde geen genoegen te nemen met de troonsafstand van Lodewijk Napoleon. In het bijgaande keizerlijke decreet werd Holland bij Frankrijk ingelijfd. De Provisionele Raad heeft toen als algemeen bestuur enkele dagen de werkzaamheden voortgezet tot aan de komst van de Lieutenant-Général van de Keizer.


Wetgeving:

1810/07/01 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: troonsafstand door Lodewijk Napoleon ten gunste van Napoleon Louis, onder regentschap van koningin Hortense, bijgestaan door een Raad van Regentschap. meer informatie
1810/07/02 Besluit van de Provisionele Raad van Regentschap: besluit tot proclamatie van de constitutie van een Provisionele Raad van Regentschap na kennisgeving aan het Wetgevend Lichaam. meer informatie
1810/07/02 Besluit van de Provisionele Raad van Regentschap: besluiten aan te tekenen in het Register der besluiten van de Provisionele Raad van Regentschap van het Koninkrijk Holland. meer informatie
1810/07/02 Besluit van de Provisionele Raad van Regentschap: constitutie van een Provisionele Raad van Regentschap bestaande uit de aanwezige ministers. meer informatie
1810/07/02 Besluit van de Provisionele Raad van Regentschap: de eerste secretaris van het Kabinet des Konings en de secretaris archivist ter Koninklijke Secretarie komen onder orders van de Provisionele Raad van Regentschap. meer informatie
1810/07/09 Keizerlijk decreet inzake de vereniging van Holland met het Franse Keizerrijk. meer informatie
1810/07/12 Besluit van de Provisionele Raad van Regentschap: proclamatie naar aanleiding van keizerlijk decreet van 9 juli 1810 inzake vereniging van Holland met Frankrijk. meer informatie