Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Commissie voor de Zaken van Holland (Conseil pour les Affaires de Hollande)


Actief vanaf 19-07-1810 tot 29-10-1810

Aantekeningen:

Een keizerlijk decreet van 9 juli 1810 droeg het Wetgevend Lichaam van Holland op, een commissie van vijftien leden naar Parijs te zenden met als doel 1) de definitieve regeling van de publieke schuld en de gemeentelijke schulden, 2) het verenigen van de beginselen van de inlijving met die van de indeling en de belangen van het land. Het Wetgevend Lichaam deed de benoeming na een open verkiezing door leden van het Wetgevend Lichaam uit alle daarvoor geschikt geachte personen. Aan deze delegatie voegde de Luitenant-Stedehouder de Directeur van de Publieke Schuld en de Inspecteur van de Waterstaat toe, met twee ambtenaren van het Ministerie van Marine en Koloniën. Daarnaast kwamen naar Parijs deputaties van de stad Amsterdam, van het leger en van de vloot. Zelf had de Keizer de voormalige Minister van Financiën Gogel reeds ontboden.

Op 22 juli 1810 stelde de Keizer het Conseil pour les affaires de Hollande in. Voorzitters waren de Ministre des Finances, de Ministre de l' Intérieur en de Ministre du Trésor Impérial. Het Conseil had tot taak de vragen van de genoemde ministers te beantwoorden.

Het Conseil pour les Affaires de Hollande werkte in drie secties: a) financiën en publieke schatkist, onder leiding van Gogel; b) wetgeving, binnenlandse zaken en politie onder leiding van Van Maanen en c) oorlog en marine, onder leiding van Verhuell.

Jorissen heeft de verbalen van de sessies uitgegeven (zie onder literatuur).


Wetgeving:

1810/07/09 Keizerlijk decreet inzake de vereniging van Holland met het Franse Keizerrijk. meer informatie
1810/07/19 Decreet van het Wetgevend Lichaam: aanstelling van de leden van de Commissie voor de Zaken van Holland. meer informatie
1810/10/29 Keizerlijk decreet: ontbinding van de Commissie voor de Zaken van Holland. meer informatieLiteratuur:

Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Colenbrander, H.T., Inlijving en opstand. Amsterdam, 1913.
Jorissen, Th., "De commissie van 22 juli [1810] te Parijs" in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe Reeks deel IX, p. 65-117.