Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Tweede Nationale Vergadering


Actief vanaf 01-09-1797 tot 22-01-1798

Aantekeningen:

De Tweede Nationale Vergadering kwam conform het besluit van de Staten-Generaal van 30 december 1795 bijeen nadat op 8 augustus 1797 de ontwerp-grondwet van de Eerste Nationale vergadering door de kiezers was verworpen. De leden waren op 1 augustus 1797 op de voor de Nationale Vergadering voorgeschreven wijze verkozen. De Tweede Nationale Vergadering was werkzaam op basis van hetzelfde reglement en dezelfde opzet als de Eerste Nationale Vergadering (zie aldaar). De door de Tweede Nationale Vergadering ingestelde Tweede Constitutiecommissie is als afzonderlijke instelling opgenomen.

Op 22 januari 1798 maakte een staatsgreep een einde aan de Tweede Nationale Vergadering. Achtentwintig leden werden gevangen gezet, elf weigerden een verklaring tegen het federalisme af te leggen en ten slotte bedankten achtentwintig leden daarna alsnog voor de eer.

De overgeblevenen zetten hun werk voort onder de naam Constituerende Vergadering (zie aldaar).


Wetgeving:

1795/12/30 Besluit van de Staten-Generaal: vaststelling van het reglement voor de Nationale Vergadering, die bijeen zal komen op 18 februari 1796. meer informatie
1796/03/25 Decreet van de Nationale Vergadering: vaststelling van het reglement van orde van de Nationale Vergadering met bijgevoegd de instructie voor de secretarissen. meer informatie
1798/01/22 Decreet Constituerende Vergadering: vernietiging reglement van de Nationale Vergadering, wettige voortzetting als Constituerende Vergadering, macht de provinciale en kwartierlijke soevereiniteit te vernietigen; instelling Constitutiecommissie. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Ditzhuyzen, R.E. van, A.E. Kersten, A.L.M. van Zeeland en A.C. van der Zwan, Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken. Den Haag, 1998.
Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810. Amsterdam, 1991.
Gou, L. de, De Staatsregeling van 1798. Bronnen voor de totstandkoming. Deel I Bronnen vóór 22 januari 1798 (Den Haag, 1988).
Hugenholtz, W.R. en H. Boels, "De griffie van de Staten-Generaal en van de Nationale Vergadering, 1780-1798" in: Tijdschrift voor Geschiedenis XC (1977) p. 391- 422.
Luttenberg, G., Register der wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert den jare 1796 (1796-1849). Zwolle, 1840-1851. Nieuwe editie Zwolle 1843-1851. 3 delen.