Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Landsdrukkerij


Actief vanaf 10-10-1800 tot --1801

Aantekeningen:

Zowel de Staten-Generaal als de Nationale Vergadering hadden voor het drukken van hun documenten een overeenkomst gehad met de Landsdrukkerij van het gewest Holland, destijds de gecontracteerde particuliere drukkerij van de weduwe Scheltus. Een commissie van de drukkerije onderhield vanuit beide genoemde instellingen de contacten met deze drukkerij. Deze situatie werd onder de Constituerende Vergadering voortgezet, zij het dat nu ook leden van het Vertegenwoordigend Lichaam zitting kregen in de commissie.

In 8 maart 1799 kreeg de Landsdrukkerij van Holland de naam Nationale Drukkerij. In augustus 1800 werden de staatspapieren uit de magazijnen van de drukkerij van de weduwe Scheltus overgebracht naar de Landsdrukkerij/Nationale Drukkerij. De Landsdrukkerij stond daarna vanaf oktober 1800 onder beheer van het Uitvoerend Bewind, dat dit delegeerde aan de algemene secretaris en de griffier gezamenlijk. Deze waren ook gemachtigd de werkzaamheden aan te sturen.

De organisatie van de Nationale Drukkerij bestond uit een directeur, twee correctoren, een meesterknecht een boekhouder. Zowel de Algemene Secretarie als het Vertegenwoordigend Lichaam als de Algemene Rekenkamer en de Agenten dienden een persoon aan te wijzen die de ordonnanties tot levering mocht ondertekenen.


Wetgeving:

1800/10/10 Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam: opdracht van het beheer van de Landsdrukkerij aan het Uitvoerend Bewind, waaraan de directeur van de Landsdrukkerij ook verantwoording zal afleggen. meer informatie
1801/02/27 Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam: vaststelling van de instructie en de eden voor de employés van de Landsdrukkerij. meer informatie
1801/04/04 Besluit van het Uitvoerend Bewind: aanstelling van het personeel van de Landsdrukkerij en regeling van de band met de algemene secretarie van het Uitvoerend Bewind. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Schneider, M., De voorgeschiedenis van de "Algemeene Landsdrukkerij". 's-Gravenhage, 1939.