Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Directoraat-Generaal van de Waterstaat


Actief vanaf 01-02-1808 tot 01-01-1809

Aantekeningen:

In een reorganisatie werd de Algemene Administratie van de Waterstaat (zie aldaar) verder omgevormd tot een centraal geleid Directoraat-Generaal van de Waterstaat. De directeur-generaal van de waterstaat was onafhankelijk van de minister van Binnenlandse Zaken. Hij droeg de verantwoordelijkheid voor zowel de werken in de binnenwateren als de zeewerken, als de bruggen en wegen.

Tot het Directoraat-Generaal behoorden: 1) raad van administratie met twee leden; 2) generale secretarie met a) eerste bureau agenda's, index en archief, b) tweede bureau liquidatie en controle en c) registratie en kopiëring, ordonnanties, generale expeditie; 3) eerste divisie rivier en zeewerken met a) eerste bureau rivierwerken en b) tweede bureau zeewerken; 4) tweede divisie binnenlandse waterstaat, wegen, droogmakerijen enz. met a) eerste bureau binnenlandse waterstaat en wegen, b) tweede bureau droogmakerijen; 5) twee inspecteurs-generaal voor twaalf districten met elk inspecteurs en landmeters en een algemene dienst met een inspecteur, een landmeter en een assistent-landmeter.


Wetgeving:

1808/01/24 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: het Directoraat-Generaal van de Waterstaat wordt per 1 februari 1808 onafhankelijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met een Raad van Administratie op dezelfde voet als in 1807. meer informatie
1808/03/21 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de instructie voor de inspecteur-generaal van de waterstaat. meer informatie
1808/03/22 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de organisatie van de bureaus van de algemene waterstaat. meer informatie
1808/03/30 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de definitieve organisatie van de Administratie van de Waterstaat. meer informatie
1808/07/28 Decreet Lodewijk Napoleon: de Directeur-Generaal van de Waterstaat zal regulier aanwezig zijn in de Raad der Ministers. meer informatie
1808/11/02 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: Het decreet van 28 juli 1808 inzake de aanwezigheid van de Directeur-Generaal van de waterstaat in de Ministerraad komt te vervallen. meer informatie
1808/12/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: het Directoraat-Generaal van de Waterstaat wordt per 1 januari 1809 verenigd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. meer informatieLiteratuur:

Bonder, H., De archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850. Den Haag, 1952.
Boogaard, J.F., Wetten, decreten, besluiten en tractaten op de waterstaat in Nederland, met aantekeningen. 's-Gravenhage, 1858.
Bosch, A., "Naar eenheid en eenvoud. De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1815" in: Waterstaat XIX (1998) p. 43-53.
Bosch, A., en W. van der Ham, Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998. Zaltbommel, 1998.
Bosch, A., Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849. Zaltbommel, 2000.
Ven, G.P. van de, "Lodewijk Napoleon en de waterstaat" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum,2006) 125-146.