Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Landsadvocaten ter advies van het Staatsbewind


Actief vanaf 01-07-1804 tot --1806

Aantekeningen:

Voor rechtskundig advies was al vóór 1804 door de staat regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van landsadvocaten. In 1804 werd echter een viertal landsadvocaten aangesteld. Hun taak bestond eveneens in het uitbrengen van rechtskundig advies over zaken die hen door het Staatsbewind werden voorgelegd. Zij declareerden per casus. In de praktijk werden hun werkzaamheden rond 1806 beëindigd.


Wetgeving:

1804/06/26 Besluit van het Staatsbewind: aanstelling van vier Landsadvocaten om aan het Staatsbewind advies uit te brengen. meer informatieLiteratuur:

Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990.