Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Comité Révolutionair Provinciaal van Friesland


Actief vanaf 07-02-1795 tot 19-02-1795

Aantekeningen:

Het Comité Révolutionair Provinciaal van Friesland werd op 7 februari 1795 opgericht in de woelige dagen na de Franse inval.

Het Comité bestond uit tweeëndertig leden, gekozen door gecommitteerden van de Friese wapencorpsen uit een voordracht van het Leeuwarder revolutionaire comité. De voorzitter werd uitgeroepen.

Het Comité functioneerde naast de Staten van Friesland. Hoofdtaak was het voordragen van kandidaten voor de op te richten nieuwe regering, de Provisionele Representanten van het Volk van Friesland, en het opstellen van een instructie. Op 14 februari 1795 werden in het hele gewest plaatselijke provisionele besturen gekozen en geïnstalleerd. Op 19 februari 1795 hief het Comité Révolutionair Provinciaal zichzelf op nadat het de Staten van Friesland had ontbonden en de Provisionele Representanten geïnstalleerd.
Literatuur:

J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798. Franeker, 2002.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.