Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Intermediair Administratief Bestuur van Friesland


Actief vanaf 08-03-1798 tot 30-03-1799

Aantekeningen:

Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werden alle bestaande provinciale besturen ontbonden en vervangen door Intermediaire Administratieve Besturen, in afwachting van de goedkeuring en invoering van een nieuwe constitutie.

Het Intermediair Administratief Bestuur van Friesland behartigde het algemeen bestuur van het gewest Friesland onder toezicht van het Uitvoerend Bewind, voerde de wet- en regelgeving van dit bewind uit en hield toezicht op de plaatselijke besturen.

In Friesland vormden tot 8 maart 1798 de gezuiverde leden van het provinciaal Bestuur het Eerste Intermediair Administratief Bestuur. Vanaf die dag maakten twaalf, later veertien leden, afkomstig uit de bestuurlijke voorganger, deel uit van een Tweede Intermediair Administratief Bestuur. Na de volgende staatsgreep werd op 21 juni het Derde Intermediair Administratief Bestuur ingesteld, met tien nieuwe leden. De leden werden steeds benoemd door het Uitvoerend Bewind.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798. Franeker, 2002.