Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Intermediair Administratief Bestuur van Holland


Actief vanaf 23-01-1798 tot 30-03-1799

Aantekeningen:

Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werden alle bestaande provinciale besturen ontbonden en vervangen door Intermediaire Administratieve besturen, in afwachting van de goedkeuring en invoering van een nieuwe constitutie.

Het Intermediair Administratief Bestuur van Holland behartigde het algemeen bestuur van het gewest Holland onder toezicht van het Uitvoerend Bewind, voerde de wet- en regelgeving van dit bewind uit en hield toezicht op de plaatselijke besturen.

Een voorlopig Intermediair Administratief Bestuur, samengesteld uit de leden van het opgeheven provinciaal Bestuur van Holland, handelde van 23 januari 1798 tot en met 31 januari 1798 lopende zaken en bevelen af. Vanaf 5 februari 1798 kwam op gezag van het voorlopig Uitvoerend Bewind het Intermediair Administratief Bestuur bijeen. Bij de staatsgreep van juni 1798 werd de helft van de leden vervangen.

Het Intermediair Administratief Bestuur van Holland telde twintig leden, benoemd door het Uitvoerend Bewind.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):