Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Landdrost en Kwartierdrosten van Zeeland (1809-1810)


Actief vanaf -09-1809 tot 31-03-1810

Aantekeningen:

In 1809 vielen de Engelsen het departement Zeeland binnen en hielden met name Walcheren lang bezet. Landdrost en Assessoren van Zeeland konden hierdoor hun taken niet vervullen. Op 7 augustus 1809 werd de waarneming opgedragen aan de kwartierdrost van het tweede kwartier, met Tholen als zetel. Een maand later werd hij Landdrost, bleef zelf tevens kwartierdrost van Tholen, en kreeg nieuwe kwartierdrosten voor Schouwen-Duiveland en voor de Bevelanden. Walcheren kwam op 27 december 1809 in Franse handen en werd per 1 februari 1810 als sous-préfecture toegevoegd aan het Département de l' Escaut.

Bij verdrag tussen Keizer Napoleon en Lodewijk Napoleon van 16 maart 1810, geratificeerd op 31 maart 1810, werd onder andere heel Zeeland aan Frankrijk afgestaan. Op 15 mei 1810 kwam het nieuwe Franse departement Bouches-de-l' Escaut tot stand. Zeeland maakte daarom tussen juli 1810 en november 1813 geen deel uit van het gouvernement-général de Hollande.
Literatuur:

Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.
Scherft, P., De archieven der prefectuur van het Departement der Monden van de Schelde en der onderprefecturen van de arrondissementen van Middelburg en Goes, 1810-1814. Den Haag, 1968.
Unger, W.S., De archieven der gewestelijke besturen van Zeeland, 1799-1810.