Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provinciaal Bestuur van Holland (maart 1796 - januari 1798)


Actief vanaf 02-03-1796 tot 23-01-1798

Aantekeningen:

Het Provinciaal Bestuur van Holland voerde het algemeen bestuur over het gewest. Op 5 februari 1796 stelden Provisionele Representanten van Holland in aansluiting op het reglement van de Nationale Vergadering een reglement voor het provinciaal Bestuur van Holland vast. Een afzonderlijk Provinciaal Comité vormde het permanente dagelijkse bestuur.

De vijfenvijftig leden werden via een getrapt stelsel verkozen door hoofddistricten, die zelf weer verdeeld waren in dertig grondvergaderingen. Deze wezen elk een kiesman aan. Op 2 en 3 maart 1797 werd een geheel nieuw Provinciaal Bestuur gekozen. Een derde verkiezing vond niet plaats vanwege de staatsgreep van 22 januari 1798. Het Provinciaal Bestuur kwam in beginsel aan het begin van ieder kwartaal voor drie weken bijeen. De nieuwe voorzitter voor de volgende bijeenkomst werd aan het einde van een voorgaande gekozen. Er vonden ook buitengewone bijeenkomsten plaats.

Er was een ambtelijke secretaris. Het Provinciaal Bestuur van Holland en het Provinciaal Comité van Holland hadden een gezamenlijk bureau, onder leiding van de beide secretarissen.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Kretzschmar, L.P.E., P.J. Margry en W.E. Meiboom, Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802. 's-Gravenhage, 1987.
Toebak, P.M., Archief van het Provinciaal Bestuur in: L.P.E. Kretzschmar,, P.J. Margry en W.E. Meiboom, Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802 ( 's-Gravenhage, 1987), p. 165-255..