Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provinciaal Comité van Holland (april 1796 - februari 1798)


Actief vanaf 01-04-1796 tot 23-02-1798

Aantekeningen:

Het Provinciaal Comité van Holland vormde het permanente dagelijks bestuur van het gewest. Op 5 februari 1796 stelden Provisionele Representanten van Holland in aansluiting op het reglement van de Nationale Vergadering een reglement vast voor het Provinciaal Bestuur van Holland.

Het Provinciaal Comité telde twintig leden, elk voor een jaar benoemd door het Provinciaal Bestuur. Het lidmaatschap was niet verenigbaar met dat van het Provinciaal Bestuur. Iedere maand kozen de leden van het Comité uit hun midden een nieuwe voorzitter.

Het Provinciaal Comité had vier departementen voor de beleidsvoorbereiding: 1) algemeen welzijn van acht leden; 2) militaire zaken van vier leden; 3) financiën en koophandel van vier leden; 4) koophandel, zeevaart en fabrieken van twaalf leden, van wie vier gelijktijdig in het provinciaal comité meevergaderden, zodat de overigen vrij waren om te reizen. Er was een ambtelijke secretaris. Het Provinciaal Bestuur van Holland en het Provinciaal Comité van Holland hadden een gezamenlijk bureau, onder leiding van de beide secretarissen. De departementen van het Provinciaal Comité hadden eigen secretarissen en klerken.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Kretzschmar, L.P.E., P.J. Margry en W.E. Meiboom, Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802. 's-Gravenhage, 1987.
Toebak, P.M., Archief van het Provinciaal Bestuur in: L.P.E. Kretzschmar,, P.J. Margry en W.E. Meiboom, Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802 ( 's-Gravenhage, 1987), p. 165-255..