Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provisionele Representanten van het Volk van Bataafs Brabant


Actief vanaf 24-08-1795 tot 31-12-1795

Aantekeningen:

Provisionele Representanten van het Volk van Brabant vormden het algemeen bestuur van het gewest Brabant, waarover de Staten-Generaal soeverein bleven. Ze moesten de verkiezing van een definitief provinciaal bestuur voorbereiden.

Al vanaf 6 juni 1795 bestond er een vergadering van gecommitteerden ter vergadering van de provisionele representanten van het volk van Bataafs Brabant, die door de Staten-Generaal als onwettig werd beschouwd. Naar aanleiding hiervan werd een plan van tussenbestuur aangenomen. Op deze basis functioneerden de Provisionele Representanten. Hun mandaat strekte tot 1 januari 1796.

Provisionele representanten telden achtentwintig leden, door de Staten-Generaal verkozen uit dubbeltallen die werden voorgedragen door de steden en kwartieren.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Boven, M.W. van, "Bestuur" in: Sanders, J.G.M., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse tijd, 1794-1814. Een institutionele handleiding (Hilversum, 2002), p. 48-90.
Mommers, A.R.M., Brabant van generaliteitsland tot gewest. Utrecht/Nijmegen, 1953.
Mooij, Ch. de, Eindelyk uit d' onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814. Zwolle, 1988.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.