Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provisionele Representanten van het Volk van Drenthe


Actief vanaf 11-02-1795 tot 14-04-1795

Aantekeningen:

Provisionele Representanten van het Volk van Drenthe namen voorlopig het algemeen bestuur over de landschap Drenthe op zich als opvolger van Drost en Gedeputeerden van Drenthe. Ze hadden tot taak verkiezingen voor een nieuw bestuur voor te bereiden.

Op 11 februari 1795 nam een Comité Revolutionair het bestuur over de landschap Drenthe over, dat onmiddellijk Provisionele Representanten van het volk van Drenthe liet kiezen.

Provisionele representanten telden twaalf leden, gekozen met een voorlopig mandaat voor twee maanden door twintig kiezers, aangewezen door het volk van Drenthe na een oproep van het Comité Revolutionair.
Literatuur:

Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, 1993.
Buning, L., Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888, Assen, 1966.
Joosting, J.G.C., De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden, 1909.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.