Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provisionele Representanten van het Volk van Friesland


Actief vanaf 19-02-1795 tot 23-06-1795

Aantekeningen:

Provisionele Representanten van het Volk van Friesland namen voorlopig van het algemeen bestuur van Friesland waar, dat zij hadden overgenomen van de Staten van Friesland. Zij hadden tot taak de verkiezing van de representanten van het volk van Friesland voor te bereiden.

Van de zestig personen die door het Comité Provinciaal van Friesland waren aangeschreven, verschenen er in de loop der tijd 56 voor langere of kortere tijd in de dagelijkse vergaderingen. Vijf leden waren onder de naam commissie tot het waarnemen der zaken van het college belast met het dagelijks bestuur.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, 1993.
J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798. Franeker, 2002.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.