Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provisionele Representanten van het Volk van Holland


Actief vanaf 26-01-1795 tot 02-03-1796

Aantekeningen:

Provisionele Representanten van het Volk van Holland vormden het algemeen bestuur van dit gewest, in opvolging van de Staten van Holland en in afwachting van de uitkomsten van een in te stellen nationale vergadering.

Op 26 februari 1795 constitueerden vertegenwoordigers van twaalf van de achttien stemhebbende steden zich als Provisionele Representanten van het Volk van Holland. Later zonden ook de overige steden en het platteland afgevaardigden. Iedere bestuurlijke eenheid mocht maximaal vier personen afvaardigen, maar in de praktijk waren dit er minder, terwijl ook roulatie plaatsvond.

De vergadering werkte met permanente comité's die gedelegeerde taken uitvoerden. Het belangrijkste, het Comité van Algemeen Welzijn, telde uiteindelijk twaalf leden en functioneerde op de instructie van de voormalige Gecommitteerde Raden van Holland uit 1751.

Een president en twee secretarissen werden eenmaal in de twee weken gekozen of herkozen.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisionele Representanten van het volk van Holland. 4 dln. Den Haag, 1795-1796.
Kretzschmar, L.P.E., P.J. Margry en W.E. Meiboom, Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802. 's-Gravenhage, 1987.
L. Zoodsma, Archief van de Provisionele Representanten , 1795-1796 in: L.P.E. Kretzschmar, P.J. Margry en W.E. Meiboom, Archieven van de Gewestelijke Besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802 ( 's-Gravenhage, 1987) p. 49-166