Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland


Actief vanaf 03-03-1795 tot 06-04-1796

Aantekeningen:

Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland oefenden het algemene gezag uit in Zeeland als opvolgers van de Staten van Zeeland.

Op 3 maart 1795 verlieten de vertegenwoordiger van deEeerste Edele van Zeeland en de Raadpensionaris van Zeeland de vergadering van de Staten van Zeeland. De overgebleven zes leden uit de steden constitueerden zich als Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland en lieten vervolgens negen nieuwe representanten toe, acht uit Middelburg en één uit Goes. Op 13 april 1795 verschenen ook de nieuwe vertegenwoordigers van het platteland en van de kleine steden. Tussen 23 maart en 6 juli 1795 hadden vertegenwoordigers van de zes stemhebbende steden per stad een stem en vertegenwoordigers van de kleine steden en het platteland gezamenlijk één stem (die vroeger van de Eerste Edele was geweest). Deze stem werd uitgebracht door twee afgevaardigden van Walcheren en Sint Joosland, twee van Schouwen, Duiveland en Sommelsdijk, twee van Zuid- en Oost Beveland, een van Tholen en Sint Philipsland en een uit Noord-Beveland en Wolphaartsdijk. Op 6 juli 1795 werd een nieuw reglement goedgekeurd. De municipaliteiten van de steden stuurden gedeputeerden, Middelburg zes, Zierikzee, Goes en Vlissingen ieder twee, Tholen en Veere ieder één. Het land kreeg tien vertegenwoordigers, verdeeld over de gebieden, namelijk drie uit Walcheren en Sint Joosland, twee uit Schouwen-Duiveland en Sommelsdijk, drie uit Zuid-Beveland, een uit Tholen en Sint Philipsland en een uit Noord-Beveland en Wolphaartsdijk. Deze werden gekozen door colleges van kiezers.

Provisionele Representanten stemden hoofdelijk en beslisten bij meerderheid van stemmen. Per 6 april 1796 trad een nieuw reglement in werking voor Representanten van het Volk van Zeeland.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, 1993.
Heeringa, K., Het archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden 1574 (1578) - 1795 (1799). Middelburg, 1922.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.