Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Raad van Financiën in de Landschap Drenthe


Actief vanaf 01-08-1805 tot 14-05-1807

Aantekeningen:

Volgens de staatsregeling van 1805 voerde de Raad van Financiën in de Landschap Drenthe het beheer over alle geldmiddelen in het departement en behartigde deze de rechtspraak in belastingzaken. De Raad fungeerde als nationale instelling onder verantwoording van de Secretaris van Staat voor de Financiën, daarna de Minister van Financiën, en was daarom gelijkwaardig aan het Departementaal Bestuur.

De Raad bestond uit drie leden.
Literatuur:

Joosting, J.G.C., De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden, 1909.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.