Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Representanten van het Volk van Drenthe


Actief vanaf 14-04-1795 tot 30-01-1798

Aantekeningen:

Representanten van het Volk van Drenthe vormden het algemeen bestuur van dat gewest. Er waren vierenveertig representanten, gekozen door de kerspelen. Ieder kerspel kreeg één representant, behalve Meppel en Hoogeveen, die er vanwege het bevolkingsaantal twee mochten aanwijzen. Ook Coevorden, Ruinen, Ruinerwold en Smilde kozen een representant.

Een commissie van representanten nam de dagelijke zaken waar.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, 1993.
Buning, L., Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888, Assen, 1966.
Joosting, J.G.C., De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden, 1909.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.