Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Representanten van het Volk van Friesland


Actief vanaf 23-06-1795 tot 23-06-1796

Aantekeningen:

Representanten van het Volk van Friesland vormden het algemeen bestuur van Friesland, met afschaffing van het stadhouderschap. Ze telden achtenzestig leden, verkozen door kiezersvergaderingen (districten), die elk representanten kozen naar gelang hun eigen aantal leden. Naar deze kiezersvergaderingen waren door iedere grondvergadering twee kiezers afgevaardigd. De verkiezing was voorbereid door Provisionele Representanten van het Volk van Friesland. Het mandaat duurde één jaar. Hierna werd het Provinciaal Bestuur van Friesland verkozen.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, 1993.
J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798. Franeker, 2002.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.