Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Intermediair Administratief Bestuur van het voormalige geWest Drenthe Intermediair Administratief Bestuur van het voormalige gewest Drenthe


Actief vanaf 31-01-1798 tot 29-03-1799

Aantekeningen:

Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werden alle bestaande provinciale besturen ontbonden en vervangen door Intermediaire Administratieve Besturen, in afwachting van de goedkeuring en invoering van een nieuwe constitutie.

Het Intermediair Administratief Bestuur van de landschap Drenthe behartigde het algemeen bestuur van het gewest Drenthe onder toezicht van het Uitvoerend Bewind, voerde de wet- en regelgeving van het Uitvoerend Bewind uit en hield toezicht op de plaatselijke besturen.

Representanten van het Volk van Drenthe vormden zich in januari 1799 voorlopig om tot Intermediair Administratief Bestuur. Op 20 februari 1798 installeerden afgevaardigden van het Uitvoerend Bewind het nieuwe Intermediair Administratief Bestuur.

Het Intermediair Administratief Bestuur van de landschap Drenthe was samengesteld uit zeven leden, benoemd door het Uitvoerend Bewind.
Literatuur:

Buning, L., Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888, Assen, 1966.
Joosting, J.G.C., De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden, 1909.